Version i redaktuar publik i ‘Kërkesës URGJENTE për lëshimin e fletarrestimeve dhe për urdhra në lidhje me to’, parashtrimi KSC-BC-2020-07/F0009 i datës 22 shtator 2020 me shtojcat publike 1-2

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i ‘Kërkesës URGJENTE për lëshimin e fletarrestimeve dhe për urdhra në lidhje me to’, parashtrimi KSC-BC-2020-07/F0009 i datës 22 shtator 2020 me shtojcat publike 1-2
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-07
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00009RED
Filing Type
Request
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
01/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading