Javna redigovana verzija odluke o žalbi Hašima Tačija na odluku o privremenom puštanju na slobodu

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija odluke o žalbi Hašima Tačija na odluku o privremenom puštanju na slobodu
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 41
  • Law/Art 45
  • RPE/R 169
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
IA004-F00005RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
30/04/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava