SHTOJCË 3 e Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
SHTOJCË 3 e Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për konfirmim dhe kërkesave në lidhje me të
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00004
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava