Referim i ndryshimeve të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Referim i ndryshimeve të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese
Opis
Confidential annex A01 made public by Order KSC-CC-PR-2020-09/F00007
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-PR-20-09
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 19
  • Law/Art 32
  • RPE/R 7
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00001
Vrsta zavedenog podneska
Prosleđivanje predmeta /Zahtev Ustavnom sudu
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
01/05/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava