Vendim mbi gjuhën e punës

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim mbi gjuhën e punës
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-PR-20-09
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 20
  • RPE/R 5
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00004
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
07/05/2020
Format dokumenta
pdf
Prevodi
Pregled se učitava