SHTOJCË - Referim i ndryshimeve të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
SHTOJCË - Referim i ndryshimeve të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-PR-20-09
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00001
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava