Urdhër mbi riklasifikimin e shtojcës A të referimit të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

More information about the database in the User Information Guide

Title
Urdhër mbi riklasifikimin e shtojcës A të referimit të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese
Record Type
Filing
Case Number
KSC-CC-PR-20-09
Court Level
Constitutional Court Chamber
Rule/Article
  • Law/Art 19
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00007
Filing Type
Order
Filing Party
President
Document Date
05/06/2020
File Format
pdf
Preview is loading