Urdhër mbi riklasifikimin e shtojcës A të referimit të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Urdhër mbi riklasifikimin e shtojcës A të referimit të Rregullores së Procedurës dhe të Provave drejtuar Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-PR-20-09
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 19
  • RPE/R 82
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00007
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
05/06/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava