Podnesak o podnošenju potvrđene optužnice sa strogo poverljivim i ex parte prilozima 1-2

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Podnesak o podnošenju potvrđene optužnice sa strogo poverljivim i ex parte prilozima 1-2
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 38
  • RPE/R 86
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00010
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Datum dokumenta
19/06/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava