Decision Authorising a Seizure

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Authorising a Seizure
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2018-01
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 35
  • Law/Art 53
  • RPE/R 31
  • RPE/R 37
  • RPE/R 39
  • RPE/R 32
  • RPE/R 202
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00123
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
17/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava