Annex 1 to Letter of referral of proposed amendment to the Constitution of Kosovo

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Annex 1 to Letter of referral of proposed amendment to the Constitution of Kosovo
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-CC-2020-11
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Kushtetuese
Gjuha
disa gjuhë zyrtare (mol)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00001
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet