Request for reclassification

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Request for reclassification
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 82
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00012
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
24/09/2020
Format dokumenta
pdf
Prevodi
Pregled se učitava