Decision Setting the Date for the Initial Appearance of Salih Mustafa

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision Setting the Date for the Initial Appearance of Salih Mustafa
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 87
  • RPE/R 92
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00017
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
25/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava