Annex 1 to Submission of further redacted version of confirmed indictment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Annex 1 to Submission of further redacted version of confirmed indictment
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00019
Vrsta zavedenog podneska
Optužnica
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava