Order for a New case File

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Order for a New case File
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2018-01
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00140
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
28/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava