Decision on Request for Arrest Warrant and Transfer Orders

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Decision on Request for Arrest Warrant and Transfer Orders
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 41
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00012
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
24/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava