Shtojca 1 - Version i redaktuar publik i fletarrestimit për z. Salih Mustafa

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Shtojca 1 - Version i redaktuar publik i fletarrestimit për z. Salih Mustafa
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-05
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
shqipe (sqi)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00009
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Fletarrestim
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet