Odluka o raspoređivanju sudija u panel Ustavnog suda

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o raspoređivanju sudija u panel Ustavnog suda
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-CC-2020-11
Instanca suda
Veće Ustavnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 33
  • Law/Art 49
  • RPSCCC/R 4
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00002
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Predsednik
Datum dokumenta
22/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava