Odluka kojom se određuje datum prvog pristupanja sudu Saljiha Mustafe

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka kojom se određuje datum prvog pristupanja sudu Saljiha Mustafe
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 87
  • RPE/R 92
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00017
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
25/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava