Framework Decision on Disclosure of Evidence and Related Matters

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Framework Decision on Disclosure of Evidence and Related Matters
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
 • Law/Art 39
 • Law/Art 21
 • Law/Art 23
 • Law/Art 34
 • RPE/R 46
 • RPE/R 95
 • RPE/R 102
 • RPE/R 103
 • RPE/R 105
 • RPE/R 106
 • RPE/R 107
 • RPE/R 108
 • RPE/R 111
 • RPE/R 80
 • RPE/R 109
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00034
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
09/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava