Nalog za izjašnjavanje u vezi sa režimom redigovanja

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Nalog za izjašnjavanje u vezi sa režimom redigovanja
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 23
  • RPE/R 80
  • RPE/R 108
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00022
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
28/09/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava