Shtojca 1 e Urdhrit mbi caktimin e datës për konferencë mbi ecurinë e çështjes

More information about the database in the User Information Guide

Title
Shtojca 1 e Urdhrit mbi caktimin e datës për konferencë mbi ecurinë e çështjes
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00023
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading