Shtojca 1 e Urdhrit mbi caktimin e datës për konferencë mbi ecurinë e çështjes

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Shtojca 1 e Urdhrit mbi caktimin e datës për konferencë mbi ecurinë e çështjes
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-05
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
shqipe (sqi)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00023
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet