Nalog kojim se određuje datum sednice za izjašnjavanje o krivici i druge statusne konferencije

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Nalog kojim se određuje datum sednice za izjašnjavanje o krivici i druge statusne konferencije
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • Law/Art 21
  • RPE/R 92
  • RPE/R 96
  • RPE/R 95
  • RPE/R 102
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00039
Vrsta zavedenog podneska
Nalog
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
19/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava