Javna redigovana verzija „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“, KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.sa javnim redigovanim prilozima 1-2

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija „Podneska o podnošenju potvrđene optužnice“, KSC-BC-2020-05/F00011 od 19. juna 2020.sa javnim redigovanim prilozima 1-2
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 82
  • RPE/R 86
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00011RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
02/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava