Version publik i “Parashtrim i Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim”, parashtrimi KSC-BC-2020-05F00005 i datës 20 mars 2020 me Shtojcën 1 publike të redaktuar

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version publik i “Parashtrim i Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim”, parashtrimi KSC-BC-2020-05F00005 i datës 20 mars 2020 me Shtojcën 1 publike të redaktuar
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 86
  • RPE/R 82
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00005RED
Filing Type
Submission
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
02/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading