Version publik i “Parashtrim i Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim”, parashtrimi KSC-BC-2020-05F00005 i datës 20 mars 2020 me Shtojcën 1 publike të redaktuar

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version publik i “Parashtrim i Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim”, parashtrimi KSC-BC-2020-05F00005 i datës 20 mars 2020 me Shtojcën 1 publike të redaktuar
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 86
  • RPE/R 82
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00005RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
02/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava