Version i redaktuar publik i “Parashtrim i Aktakuzës së konfirmuar”, parashtrimi KSC-BC-2020-5F00011 i datës 19 qershor 2020 me shtojcat 1-2 publike të redaktuara

More information about the database in the User Information Guide

Title
Version i redaktuar publik i “Parashtrim i Aktakuzës së konfirmuar”, parashtrimi KSC-BC-2020-5F00011 i datës 19 qershor 2020 me shtojcat 1-2 publike të redaktuara
Record Type
Filing
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Rule/Article
  • RPE/R 82
  • RPE/R 86
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00011RED
Filing Type
Submission
Filing Party
Specialist Prosecutor
Document Date
02/10/2020
File Format
pdf
Preview is loading