SHTOJCË 1 e versionit publik të “Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim” i datës 20 mars 2020

More information about the database in the User Information Guide

Title
SHTOJCË 1 e versionit publik të “Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim” i datës 20 mars 2020
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00005RED
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading