SHTOJCË 1 e versionit publik të “Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim” i datës 20 mars 2020

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
SHTOJCË 1 e versionit publik të “Parashtrimit të Aktakuzës së rishikuar për herë të dytë për konfirmim” i datës 20 mars 2020
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00005RED
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava