SHTOJCË 1 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05F00011 i datës 19 qershor 2020

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
SHTOJCË 1 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05F00011 i datës 19 qershor 2020
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-05
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
shqipe (sqi)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00011RED
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet