SHTOJCË 2 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05-05F00011 i datës 19 qershor 2020

More information about the database in the User Information Guide

Title
SHTOJCË 2 e versionit të redaktuar publik të "Parashtrimit të Aktakuzës së konfirmuar", parashtrimi KSC-BC-2020-05-05F00011 i datës 19 qershor 2020
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00011RED
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading