Version i redaktuar publik i "Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19", parashtrimi F00015 i datës 25 shtatome me një shtojcë konfidenciale

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Version i redaktuar publik i "Parashtrimit të Administratores në përputhje me rregullën 23(2) mbi masat për zbutjen e rrezikut nga KOVID-19", parashtrimi F00015 i datës 25 shtatome me një shtojcë konfidenciale
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 23
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00015RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
02/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava