Appellant Reply to Prosecution Response

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Appellant Reply to Prosecution Response
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Apelacionog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 25
  • Law/Art 33
  • Law/Art 35
  • Law/Art 38
  • Law/Art 39
  • Law/Art 41
  • RPE/R 53
  • RPE/R 57
  • RPE/R 85
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
IA001-F00004
Vrsta zavedenog podneska
Odgovor
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
19/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava