Shtojca 1 e Njoftimit për apel të ndërmjetëm në emër të Hysni GUCATIT (“Apeluesi”)

More information about the database in the User Information Guide

Title
Shtojca 1 e Njoftimit për apel të ndërmjetëm në emër të Hysni GUCATIT (“Apeluesi”)
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-07
Court Level
Court of Appeal Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
IA001-F00001
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading