Vendim për caktimin e datës së paraqitjes së parë dhe çështjeve të lidhura me të

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Vendim për caktimin e datës së paraqitjes së parë dhe çështjeve të lidhura me të
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 20
  • Law/Art 39
  • RPE/R 8
  • RPE/R 87
  • RPE/R 96
  • RPE/R 92
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00060
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
06/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava