Annex 2 - Redacted Indictment

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Annex 2 - Redacted Indictment
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-07
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00075
Vrsta zavedenog podneska
Optužnica
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava