Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve

More information about the database in the User Information Guide

Title
Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-06
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00074
Filing Type
Filing Annex
File Format
pdf
Preview is loading