Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve

Më shumë informacion mbi bazën e të dhënave mund të gjeni në Udhëzuesin për Përdorim

Titulli
Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve
Lloji i dokumentit
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Numri i çështjes
KSC-BC-2020-06
Niveli i gjykatës
Dhoma e Gjykatës Themelore
Gjuha
shqipe (sqi)
Numri i parashtrimit të protokolluar
F00074
Lloji i parashtrimit të protokolluar
Shtojcë e parashtrimit të protokolluar
Formati i dosjes
pdf
Pamja paraprake po hapet