Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Shtojca 1 e Urdhrit për caktimin e datës për mbajtjen e konferencës mbi ecurinë e çështjes dhe për paraqitjen e parashtrimeve
Vrsta dokumenta
Prilog uz podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00074
Vrsta zavedenog podneska
Prilog uz podnesak
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava