Kërkesë urgjente për nxjerrjen e një urdhri për të lejuar mbrojtësin e specializuar të marrë pjesë në paraqitjen e parë pa qënë i fizikisht i pranishëm përmes videolidhjes

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Kërkesë urgjente për nxjerrjen e një urdhri për të lejuar mbrojtësin e specializuar të marrë pjesë në paraqitjen e parë pa qënë i fizikisht i pranishëm përmes videolidhjes
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 96
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00068
Vrsta zavedenog podneska
Zahtev
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
09/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava