Parashtrime në emër të Kadri Veselit Konferenca mbi ecurinë e çështjes - e mërkurë 18 nëntor

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Parashtrime në emër të Kadri Veselit Konferenca mbi ecurinë e çështjes - e mërkurë 18 nëntor
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 96
Jezik
albanski (sqi)
Broj zavedenog podneska
F00087
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
09/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava