SHTOJCË 1 e Parashtrimit të versionit të redaktuar më tej të Aktakuzës së konfirmuar

More information about the database in the User Information Guide

Title
SHTOJCË 1 e Parashtrimit të versionit të redaktuar më tej të Aktakuzës së konfirmuar
Record Type
Filing Annex
Case Number
KSC-BC-2020-05
Court Level
Basic Court Chamber
Language
Albanian (sqi)
Filing Number
F00019
Filing Type
Indictment
File Format
pdf
Preview is loading