Registrar’s Submission on Translations

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Registrar’s Submission on Translations
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 23
  • RPE/R 96
  • RPE/R 86
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00192
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Sekretar
Datum dokumenta
08/02/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava