First Decision on Victims’ Participation

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
First Decision on Victims’ Participation
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 22
  • Law/Art 39
  • RPE/R 95
  • RPE/R 113
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00075
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
10/02/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava