Javna redigovana verzija izjašnjenja tužilaštva za potrebe prve statusne konferencije

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Javna redigovana verzija izjašnjenja tužilaštva za potrebe prve statusne konferencije
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-05
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 95
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00030RED
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
05/10/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava