Odluka o datumu prvog pristupanja sudu i povezanim pitanjima

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Odluka o datumu prvog pristupanja sudu i povezanim pitanjima
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 20
  • Law/Art 39
  • RPE/R 8
  • RPE/R 87
  • RPE/R 92
  • RPE/R 96
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00061
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
06/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava