Public Redacted Version of the Decision Authorising Search and Seizure

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Public Redacted Version of the Decision Authorising Search and Seizure
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-04
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • Law/Art 39
  • RPE/R 31
  • RPE/R 37
  • RPE/R 39
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00009RED
Vrsta zavedenog podneska
Odluka
Podnosilac
Specijalizovana veća
Datum dokumenta
12/06/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava