Krasniqi Defence Notification Pursuant to Decision KSC-BC-2020-06-F00206

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Krasniqi Defence Notification Pursuant to Decision KSC-BC-2020-06-F00206
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 57
Jezik
engleski (eng)
Broj zavedenog podneska
F00291
Vrsta zavedenog podneska
Obaveštenje
Podnosilac
Specijalizovani branilac
Datum dokumenta
12/05/2021
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava