Izjašnjenje tužilaštva za potrebe prve statusne konferencije

Više informacija o bazi podataka u Uputstvu za korišćenje

Naslov
Izjašnjenje tužilaštva za potrebe prve statusne konferencije
Vrsta dokumenta
Podnesak
Broj predmeta
KSC-BC-2020-06
Instanca suda
Veće Osnovnog suda
Pravilo/član
  • RPE/R 95
  • RPE/R 102
  • RPE/R 103
  • RPE/R 109
Jezik
srpski (srp)
Broj zavedenog podneska
F00076
Vrsta zavedenog podneska
Podnesak
Podnosilac
Specijalizovani tužilac
Datum dokumenta
13/11/2020
Format dokumenta
pdf
Pregled se učitava